Teknikens utveckling

I dagens samhälle styrs mycket med teknik. Vi kan väl säga att vi lever i teknikens tid där de flesta har telefoner och datorer. Vi föds nästan med en telefon i handen. Många jobbar genom sina telefoner och datorer och det är viktigt att ha säkerhetsprogram och moln, molnen fungerar så att det saker och ting sparas automatiskt och att du kan komma åt det, sakerna sparas inte bara på en specifik dator utan dom sparas online som en back up, din telefon tex gör det väldigt ofta och då har du dina saker sparade ifall din telefon går sönder. 

Samma sak på arbetsplatser, säkerhet är extremt viktigt och att molnet är skyddat.

Att kunna vara världen över och dina kollegor kommer åt sakerna, du behöver inte låta din dator flyga till dina kollegor. Molnet sköter jobbet åt dig och du kan fortsätta att vara där du är. Utvecklingen går framåt hela tiden liksom design och utseende och jag tycker att det är så häftigt hur långt tekniken har kommit om 20 år. 

Bara på dessa 20 år har utvecklingen förändrats och säkerhetslösningarna blir bara bättre och bättre och utefter dina önskemål bygger dom upp ett bra säkerhetssystem