Värna om natur och miljö


Något vi är bra på här i Sverige är att återanvända och återvinna saker vilket det också har uppmärksammats internationellt med den svenska miljörätten. Här i Sverige har vi faktiskt jurister som skyddar våra sjöar och miljö vilket är så bra då man faktiskt ska värna om vår natur och miljö.

När det kommer till miljörättsfrågorna handlar det bland annat om miljöfarlig verksamhet, förorenad mark, naturvård, kemikalier och avfall. Tänk om vi bara smutsade ner hur som helst runt oss och hur mycket skada det faktiskt tar.

Förutom miljörätt så tas frågor om fastighetsrätt, vattenrätt, avfallsskatt, tvistellösningar plus mycket annat upp.

Deras huvudsakliga arbete är som företagsjurist inom statliga verksamheter, myndigheter, kommuner och organisationer men finns också till hands för privatpersoner


Vi i Sverige är väldigt duktiga på att bevara naturen och miljön på ett bra sätt, och självklart kan vi bli bättre på det men vi är på god väg. Ett bra sätt är att återanvända såsom tex pantburkar vilket blir till nya pantburkar. Eller möbler, kläder, varje liten sak bidrar till att värna om naturens resurser och att vi har återvinningsstationer, vi slänger skräp som sedan blir upphämtade av sopbilen vilket bidrar till att skräp m.m hamnar där det ska, vara och det är så bra att det finns jurister som är specialiserade inom detta område så att regler och ett bättre arbete kan följas.

Allmänt | |
Upp