Great place to work

Vad är det som definierar ett bra företag? Vad är det viktiga för just dig? 

En bra atmosfär där folk trivs med god kamratskap och en trygghet på olika sätt, att synas, respekteras och att våga kommunicera med varandra. Även där man kan växa internt på arbetsplatsen i olika roller och nå sitt mål är viktigt. Att man tar till vara på sina medarbetare men att man även finns där för andra människor runt om i världen och att göra saker möjliga även för dom som har det sämre ställt. Varför inte hjälpa till med solceller så att man kan få möjlighet att plugga? Eller varför inte sätta upp några fruktträdgårdar till barnhem? 

Att få växa tillsammans men även i sig själv. Att få hjälp med saker och fokusera på annat såsom återhämtning och vila. En strävan och ett mål som alla företag borde ta efter, att faktiskt vara mån om sina medarbetare på allra bästa sätt. Det är inte en förlust utan det är bara en vinst. 

Att ha morgonmöten och lyfta upp saker men även lyfta upp varandra. Man ska ha, en trygg, bra och rolig arbetsplats att gå till. 

Läs intervjun här om Key Solution och varför just dom vann en utmärkelse. Stort grattis till utmärkelsen från Great place to work. 

Vill du förresten ha hjälp med att öka din försäljning på ditt företag? Ta hjälp av dom och kontakta dom redan idag. 

Allmänt | |
Upp